فیلتر محصولات

لیست انواع لوازم جانبی تلویزیون در فروشگاه کالاکده

لوازم جانبی تلویزیون 6 محصول وجود دارد.

کنترول جادوی ال جی LG AN-MR19BA

کنترول جادوی ال جی LG AN-MR19BA : این کنترول برای بسار کاربری برای افراد که خیلی در نیای گوگا هستن بسار خوب و کاربردی استاین کنترول جادوی ال جی LG AN-MR19BA ال جی که اسمات دارای کلید NETFIX و PRIME VIDEO و Google و Aiexa کنترول شما به یک اشاره انجام می دهد.این کنترول جادوی ال جی LG AN-MR19BA دار شماره های روی خود از0 تا9 می باشد. برای تایب بسیار راحت است.برای خرید کنترول جادوی ال جی LG AN-MR19BA با در فروشگاه کالاکده در تماس باشید.

300,000 تومان
محافظ صفحه تلویزیون 65 اینچ TV SCREEN PROTECTOR

محافظ صفحه نمایش تلویزیون : یک صفحه نمایش شفاف تلویزیون است که برای جلوگیری از آسیب ، خراش و اثر انگشت به صفحه تخت یک LED ، LCD یا تلویزیون معاصر طراحی شده است. مواد درجه نوری اختصاصی بهینه شده برای حفظ کیفیت تصویر HDTV و محافظت برتر. مواد مورد استفاده برای به حداقل رساندن انعطاف پذیری در مقابل تلویزیون و اطمینان از محافظت برتر. شکست ناپذیر: وظیفه سنگین. فناوری پیشرفته ای که برای تولید سپر شفاف به کار رفته است ، این اطمینان را به وجود می آورد که پلاستیک با کیفیت بالا نه تنها 100 درصد واضح است بلکه عملاً غیر قابل شکست است. محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش: بین 96 تا 99 درصد از امواج ماوراء بنفش بالقوه مضر (UV) ساطع شده توسط صفحه تهویه صفحه تلویزیون فیلتر می کند: محافظ صفحه نمایش تلویزیون  به گونه ای طراحی شده است که باعث می شود صفحه نمایش با جریان طبیعی هوا خنک شود. با صفحه نمایش لمسی کار نمی کند. می توان از نشانگر پاک کننده خشک در محافظ تلویزیون استفاده کرد. محافظ قاب را پوشانده و از صفحه نمایش بزرگتر است.اگرچه ، 100 درصد شفاف و واضح است ، به دلیل فیلترهای موجود در لنز ، محافظ ممکن است رنگ آمیزی شود و نیاز به کاربر دارد تا میزان روشنایی صفحه را تا 15 درصد افزایش دهد.

494,000 تومان
محافظ صفحه تلویزیون 60 و 55 اینچ TV SCREEN PROTECTOR

محافظ صفحه نمایش تلویزیون : یک صفحه نمایش شفاف تلویزیون است که برای جلوگیری از آسیب ، خراش و اثر انگشت به صفحه تخت یک LED ، LCD یا تلویزیون معاصر طراحی شده است. مواد درجه نوری اختصاصی بهینه شده برای حفظ کیفیت تصویر HDTV و محافظت برتر. مواد مورد استفاده برای به حداقل رساندن انعطاف پذیری در مقابل تلویزیون و اطمینان از محافظت برتر. شکست ناپذیر: وظیفه سنگین. فناوری پیشرفته ای که برای تولید سپر شفاف به کار رفته است ، این اطمینان را به وجود می آورد که پلاستیک با کیفیت بالا نه تنها 100 درصد واضح است بلکه عملاً غیر قابل شکست است. محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش: بین 96 تا 99 درصد از امواج ماوراء بنفش بالقوه مضر (UV) ساطع شده توسط صفحه تهویه صفحه تلویزیون فیلتر می کند: محافظ صفحه نمایش تلویزیون  به گونه ای طراحی شده است که باعث می شود صفحه نمایش با جریان طبیعی هوا خنک شود. با صفحه نمایش لمسی کار نمی کند. می توان از نشانگر پاک کننده خشک در محافظ تلویزیون استفاده کرد. محافظ قاب را پوشانده و از صفحه نمایش بزرگتر است.اگرچه ، 100 درصد شفاف و واضح است ، به دلیل فیلترهای موجود در لنز ، محافظ ممکن است رنگ آمیزی شود و نیاز به کاربر دارد تا میزان روشنایی صفحه را تا 15 درصد افزایش دهد.

422,000 تومان
محافظ صفحه تلویزیون 50و49 اینچ TV SCREEN PROTECTOR

محافظ صفحه نمایش تلویزیون : یک صفحه نمایش شفاف تلویزیون است که برای جلوگیری از آسیب ، خراش و اثر انگشت به صفحه تخت یک LED ، LCD یا تلویزیون معاصر طراحی شده است. مواد درجه نوری اختصاصی بهینه شده برای حفظ کیفیت تصویر HDTV و محافظت برتر. مواد مورد استفاده برای به حداقل رساندن انعطاف پذیری در مقابل تلویزیون و اطمینان از محافظت برتر. شکست ناپذیر: وظیفه سنگین. فناوری پیشرفته ای که برای تولید سپر شفاف به کار رفته است ، این اطمینان را به وجود می آورد که پلاستیک با کیفیت بالا نه تنها 100 درصد واضح است بلکه عملاً غیر قابل شکست است. محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش: بین 96 تا 99 درصد از امواج ماوراء بنفش بالقوه مضر (UV) ساطع شده توسط صفحه تهویه صفحه تلویزیون فیلتر می کند: محافظ صفحه نمایش تلویزیون  به گونه ای طراحی شده است که باعث می شود صفحه نمایش با جریان طبیعی هوا خنک شود. با صفحه نمایش لمسی کار نمی کند. می توان از نشانگر پاک کننده خشک در محافظ تلویزیون استفاده کرد. محافظ قاب را پوشانده و از صفحه نمایش بزرگتر است.اگرچه ، 100 درصد شفاف و واضح است ، به دلیل فیلترهای موجود در لنز ، محافظ ممکن است رنگ آمیزی شود و نیاز به کاربر دارد تا میزان روشنایی صفحه را تا 15 درصد افزایش دهد.

307,000 تومان
محافظ صفحه تلویزیون 24و32و43 اینچ TV SCREEN PROTECTOR

محافظ صفحه نمایش تلویزیون : یک صفحه نمایش شفاف تلویزیون است که برای جلوگیری از آسیب ، خراش و اثر انگشت به صفحه تخت یک LED ، LCD یا تلویزیون معاصر طراحی شده است. مواد درجه نوری اختصاصی بهینه شده برای حفظ کیفیت تصویر HDTV و محافظت برتر. مواد مورد استفاده برای به حداقل رساندن انعطاف پذیری در مقابل تلویزیون و اطمینان از محافظت برتر. شکست ناپذیر: وظیفه سنگین. فناوری پیشرفته ای که برای تولید سپر شفاف به کار رفته است ، این اطمینان را به وجود می آورد که پلاستیک با کیفیت بالا نه تنها 100 درصد واضح است بلکه عملاً غیر قابل شکست است. محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش: بین 96 تا 99 درصد از امواج ماوراء بنفش بالقوه مضر (UV) ساطع شده توسط صفحه تهویه صفحه تلویزیون فیلتر می کند: محافظ صفحه نمایش تلویزیون  به گونه ای طراحی شده است که باعث می شود صفحه نمایش با جریان طبیعی هوا خنک شود. با صفحه نمایش لمسی کار نمی کند. می توان از نشانگر پاک کننده خشک در محافظ تلویزیون استفاده کرد. محافظ قاب را پوشانده و از صفحه نمایش بزرگتر است.اگرچه ، 100 درصد شفاف و واضح است ، به دلیل فیلترهای موجود در لنز ، محافظ ممکن است رنگ آمیزی شود و نیاز به کاربر دارد تا میزان روشنایی صفحه را تا 15 درصد افزایش دهد.

166,000 تومان